Atrapa

Otóż partia Razem ma niewątpliwe zasługi w postrzeganiu lewicy w Polsce. Co cztery lata do wyborów staje jakieś skrajne, lewackie ugrupowanie (kto woli, może stosować określenia autentyczne, niezmanierowane, wiarygodne, prawdziwie lewicowe) i co cztery lata dostaje łomot. Nigdy nie przebija się do świadomości i mediów. Zawsze jest traktowane jak kuriozum, taka polityczna baba z brodą, […]

Gdzie jest Tusk?

Do pewnego momentu miałem nadzieję, że kwestię ewentualnej odpowiedzialności karnej Cezarego Grabarczyka wyjaśnią powołane do tego organy. Ta nadzieja zgasła we mnie, kiedy dowiedziałem się, że od sprawy odsunięto prokuratora, który chciał postawić byłemu ministrowi zarzuty, a jego następca po błyskawicznym „zebraniu dodatkowego materiału dowodowego” zrezygnował z zarzutów. Dziś już na nic zdadzą się zapewnienia […]

Pyrrusowe zwycięstwo Michalika

Dlaczego Małgorzata Marenin musiała dziś przegrać z Michalikiem? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to sprawa cywilna. Podstawowym przepisem Kodeksu Cywilnego chroniącym dobra osobiste jest art. 24 § 1, który mówi przede wszystkim: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.” Chyba, że […]

Pierwszy dzień odzyskanej godności. Rzecz o różnicach między wystąpieniem z kościoła i apostazją

Wolność człowieka to kartezjańskie źródło godności. Tylko swoboda w podejmowaniu życiowych wyborów daje nam poczucie pełnego zeń korzystania, władzy nad własnym przeznaczeniem, możliwości kreowania swojego bytu. Tylko autonomia decyzji pozwala poczuć przyjemność płynącą z ich podejmowania. W tym sensie wolność religijna w Polsce, osobliwie w stosunku do osób dorosłych i odpornych na presję środowiska, nie […]